Sự nóng bỏng của em vợ làm cho thằng anh rể nứng cặc Rino Yuki, nàng and nàng xem đi nhá! chàng càng ngạc nhiên, nhưng thiết nghĩ hai cô sơn nữ lạ lùng này không mặc áo quần là chuyện bình thường, phim sex xxx hay nhất có lẽ là phong tục của họ, mình phải tỏ thiện chí thì mới mong được trở ra. Thế là chàng đứng dậy cởi luôn cái xà rông ra. Khi đó, nàng và nàng đều tròn xoe đôi mắt trước Kok to lớn của chàng. Hai cô cười tấm tắt chỉ trỏ vào cái Kok đầy lông lá của chàng làm cho chàng thẹn chín người vì chưa bao giờ có…