Nắn bóp đôi loa mới của em gái đẹp Hara Chitose, ngắn ngắn lắm nhé he he he he và tôi ngoáy tai, gái xinh nhắm mắt và lại ngủ, tôi bảo gái xinh: anh rủ em đến đây chỉ để ngủ thôi à? anh cứ làm như là ở nhà em không được ngủ nên bây giờ lên đây để ngủ không bằng uh, thì mày lên đây mà ngủ bù đi huh, vô duyên, tôi đến chịu ông thôi chết, mình xưng ông tôi với gái xinh, như mọi lần là gái xinh lại bắt bẻ đấy, xem phim xxx nhưng sao hôm nay gái xinh hiền thế, cũng đúng thôi, chúng tôi đã thuộc về…