Lồn sinh viên non tơ là một tuyệt phẩm Maya Kawamura, tóc dài ngang long cặp lại làm em có dán non nót hơn cái tuổi 16 nhiều, em học sinh vuốt má em hỏi: con nhỏ châu đây hả? cao bằng chị rồi nè, cyhâu lúc đầu còn bẽn lẽn, nhưng em học sinh đã ôm chầm lấy hôn lên má tới tấp, mối giao tình giữa hai chị em lại đằm thắm như xưa, qua một ngày hành trình meat nhọc, châu đã ngủ thiếp đi tối hôm đó bên cạnh em học sinh lúc nào không biết, xem phim vlxx hay nhà bác ngọc cất trên một sườn đồi bên đường lên suối cam- ly, đứng trên…