Chịch cong hết cu vs con vợ cuồng nhiệt Nicole Black, môi chen vào: đâu có ai nói mày là mỹ nhân đâu? anh bạn trai tiu nghỉu không nói được gì, mặt anh đỏ như gấc, thanh và đức vẫn không chịu buông tha, đức nói: phải đó, một “thiên thần” từ trên trời rớt xuống, thanh hùa theo ngắt lời đức: thật tiếc cho một đời hào hùng của ờ ai vậy? anh bạn trai nhép miệng thở dài: long! thanh tiếp luôn: ờ của tên long bởi vậy, xem phim xxx hay người ta nói anh hùng nan mỹ nhân quan là đúng mà, đức gạt đi: nói rồi! xài câu khác đi yểu điệu…